vulture
/ˈvʌltʃə(r)/

sęp

walczyć
vulture  - sęp

SĘP lata i mówi:

- WALCZĘ o padlinę. Codziennie walczę.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Vulture_1.jpg

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 16.12.2016 19:25