Bank of Ideas

If you don’t have any inspiration for an association, you can use the following Bank of Ideas.

English word/phrase

snort
/snɔː(r)t/

Translation

parsknąć; prychnąć

Keyword/s
s nort - czyli z nart (tak niby po góralsku)
Description

„Wyskakuj S NORT!” wrzasnął baca do juhasa.

„Pch!” PARSKNĄŁ niewzruszony juhas.

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
English word/phrase

effigy
/ˈefɪdʒiː/

Translation

kukła

Keyword/s
F - ef; G - dżi
Description

Letters F and G decided to make an EFFIGY.

Litery F i G zdecydowały się zrobić KUKŁĘ.

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
English word/phrase

admonish
/ədˈmɒnɪʃ/

Translation

napomnieć, karcić, strofować

Keyword/s
administrator; Monica - Monisia
Description

The ADMINIStrator admonished MONIca for using dirty words on an online forum.

ADMINISTRATOR SKARCIŁ MONISię za używanie brzydkich słów na forum internetowym.

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
English word/phrase

sinner
/ˈsɪnə(r)/

Translation

grzesznik

Keyword/s
singer - piosenkarz, piosenkarka
Description

This SINGER said, I am still a SINNER, but I can say with assurance that I am a sinner saved by God's grace.’

Ten PIOSENKARZ powiedział: „Nadal jestem GRZESZNIKIEM, ale mogę z całą pewnością powiedzieć, że jestem grzesznikiem zbawionym dzięki łasce Bożej”.

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
English word/phrase

dare
/deə(r)/

Translation

odważyć się; mieć śmiałość

Keyword/s
Darek
Description

DAREk! How DARE you!

DAREK! Jak ŚMIESZ!

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations