Latest associations

whipped cream
/wɪpt kriːm/

bita śmietana

ubijaŁy PTaki ŚMIETANĘ
whipped cream - bita śmietana

Wyobraźmy sobie że, ubijaŁY PTaki ŚMIETANĘ.

Autor
Cezary Podolski User's associations
Added: 07.07.2019 14:33

down
/daʊn/

puch; meszek

down - na dole
down - puch; meszek

Look DOWN! Our DOWN looks cute.

Popatrz na DÓŁ. Nasz PUCH wygląda ślicznie.

Czy to PUCH czy MESZEK na tych piórkach?

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 28.06.2019 17:26

fat
/fæt/

gruby

fatalnie
fat - gruby

Ten człowiek jest FATalnie GRUBY.

Autor
Anna Jasińska User's associations
Added: 13.06.2019 14:48

tutor
/ˈtjuːtə(r)/

nauczyciel prywatny, korepetytor

tutorial

Yesterday I watched a TUTORIAL how to be a good TUTOR.

Wczoraj oglądałem TUTORIAL o tym, jak być dobrym KOREPETYTOREM.

 

Autor
Maniaxddd User's associations
Added: 12.06.2019 14:16

peer
/pɪə(r)/

rówieśnik

pear /peə(r)/ gruszka
peer - rówieśnik

Your PEER looks like a PEAR.

Twój RÓWIEŚNIK wygląda jak GRUSZKA.

Autor
Maniaxddd User's associations
Added: 12.06.2019 14:08