Latest associations

soft
/sɒft/

miękki

sofa - kanapa
soft - miękki

Come on my SOFA. It is SOFT.

Chodź na moją SOFĘ. Jest MIĘKKA.

Autor
Maniaxddd User's associations
Added: 15.05.2019 13:11

homesick
/ˈhəʊmˌsɪk/

stęskniony za domem/ojczyzną

home - dom; sick - chory
homesick - stęskniony za domem/ojczyzną

I miss my HOME. In this country I am always SICK. Maybe I feel/am HOMESICK.

Tęsknię za DOMEM. W tym kraju zawsze jestem CHORA. Może jestem STĘSKNIONA ZA DOMEM.

Autor
Maniaxddd User's associations
Added: 15.05.2019 13:09

box
/bɒks/

bukszpan

box - pudełko
box - bukszpan

The shrubs of BOX look like BOXes.

Krzewy BUKSZPANU wyglądają jak PUDEŁKA.

https://www.flickr.com/photos/la-citta-vita/5963976612

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 14.05.2019 14:33

cheek
/tʃiːk/

policzek

chick - kurczaczek
cheek - policzek

This CHICK has really big CHEEKS.

Ten KURCZACZEK ma naprawdę duże POLICZKI.

Autor
Hanix16 User's associations
Added: 07.05.2019 13:55

way
/weɪ/

sposób; droga

way - droga
way - sposób; droga

I have a WAY to find the WAY.

Mam SPOSÓB, by znaleźć tę DROGĘ.

Autor
Hanix16 User's associations
Added: 07.05.2019 13:50