Najnowsze skojarzenia

Europe
/ˈjʊərəp/

Europa

you - ty; rope - lina

Hey YOU! Gdzie są złoża ROPy w EUROPIE?

Nie wiem. BTW, polecam Ci ten filmik o tym jak kojarzyć kształty państw europejskich.

https://youtu.be/2L-ZYcqqGds

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 15.08.2019 12:29

payslip
/ˈpeɪˌslɪp/

odcinek wypłaty

pay - płacić; slip - karteczka
payslip - odcinek wypłaty

My company used to PAY my salary and give me a SLIP of paper. It was a PAYSLIP.

Moja firma WYPŁACAŁA mi wypłatę i dawała mi KARTECZKĘ. To był ODCINEK WYPŁATY.

https://www.flickr.com/photos/dhwright/6622355997

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 12.08.2019 08:59

marten
/ˈmɑː(r)tɪn/

kuna

smarter - mądrzejsza
marten - kuna

This MARTEN is sMARTEr than you think.

Ta KUNA jest MĄDRZEJSZA niż myślisz.

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=300043&picture=marten

Autor
Krzysztof Potyrała Skojarzenia użytkownika
Dodano: 09.08.2019 11:36

let
/let/

pozwolić

paletki
let - pozwolić

Trener POZWOLIŁ im wziąć paLETki.

Autor
Anna Jasińska Skojarzenia użytkownika
Dodano: 17.07.2019 09:27

whipped cream
/wɪpt kriːm/

bita śmietana

ubijaŁy PTaki ŚMIETANĘ
whipped cream - bita śmietana

Wyobraźmy sobie że, ubijaŁY PTaki ŚMIETANĘ.

Autor
Cezary Podolski Skojarzenia użytkownika
Dodano: 07.07.2019 14:33