circuit
/ˈsɜː(r)kɪt/

obwód (elektryczny)

cyrkiel
circuit - obwód (elektryczny)

CYRKIEL kreśli koło, na którym będzie leżał OBWÓD ELEKTRYCZNY.

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 16.12.2016 15:43