anneal
/əˈniːl/

wyżarzać, odprężać

kneel – klękać
anneal  - wyżarzać, odprężać

This mechanical engineering student decided to KNEEL on embers in order to ANNEAL his knees. He wants to be an iron man.

Ten student mechaniki zdecydował się UKLĘKNĄĆ na żarze, aby WYŻARZYĆ swoje kolana. On chce być iron manem.

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 16.12.2016 15:54