accolade
/ˈækəleɪd/

dowód uznania; pochwała

chocolate - czekolada
accolade - dowód uznania; pochwała

This unusual CHOCOLATE constantly wins ACCOLADES and awards.

Ta niezwykła CZEKOLADA nieustannie zdobywa POCHWAŁY i nagrody.

 

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Szymon777 User's associations
Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 13.03.2019 21:35