homesick
/ˈhəʊmˌsɪk/

stęskniony za domem/ojczyzną

home - dom; sick - chory
homesick - stęskniony za domem/ojczyzną

I miss my HOME. In this country I am always SICK. Maybe I feel/am HOMESICK.

Tęsknię za DOMEM. W tym kraju zawsze jestem CHORA. Może jestem STĘSKNIONA ZA DOMEM.

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Maniaxddd User's associations
Added: 15.05.2019 13:09