expect
/ɪkˈspekt/

spodziewać się, oczekiwać

expert - ekspert
expect - spodziewać się, oczekiwać

This EXPERT EXPECTS to get some praise.

Ten EKSPERT SPODZIEWA SIĘ,  że dostanie pochwałę.

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Natalka User's associations
Added: 28.05.2019 12:10