American oak
/əˈmerɪkən əʊk/

dąb amerykański

ok - okey
American oak - dąb amerykański

This American OAK is OK for making barrels. Why? Barrels made of American oak give wines a distinctive vanilla and cedar flavour as well as an oak flavour.

Ten amerykański DĄB jest OK do produkcji beczek. Dlaczego? Beczki z amerykańskiego dębu nadają winom charakterystyczny smak wanilii i cedru oraz smak dębu.

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 25.06.2019 18:18