bottle ageing
/ˈbɒt(ə)l ˈeɪdʒɪŋ/

leżakowanie wina w butelce

bottle - butelka; ageing - starzenie się; dojrzewanie
bottle ageing - leżakowanie wina w butelce

- This BOTTLE of wine is AGEING well.

- It’s been BOTTLE-AGING here for many years. I can’t wait to meet in personally.

- Ta BUTELKA wina ładnie się STARZEJE.

- To WINO LEŻAKUJE  W tej BUTELCE od wielu lat. Nie mogę się doczekać, aż osobiście się z nim spotkam.

Ciekawostka:

Dzięki leżakowaniu wino …..

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 26.06.2019 11:53