barrel
/ˈbærəl/

beczka

bar - bar; really - naprawdę
barrel - beczka

This big BARREL wine BAR is REaLly the best.

Ta winiarnia (BAR z winem) w wielkiej BECZCE jest NAPRAWDĘ najlepszy.

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 29.06.2019 11:05