exile
/ˈeksaɪl/

wygnanie

exit - wyjście
exile - wygnanie

They wanted to send me into EXILE me so I escaped through the back EXIT.

Chcieli mnie wysłać na WYGNANIE, więc uciekłem przez tylne WYJŚCIE.

Źródło ilustracji:

https://pixabay.com/pl/vectors/strza%C5%82ka-p%C3%B3-tr%C3%B3jk%C4%85t-skr%C4%99%C4%87-w-prawo-319327/

-https://www.publicdomainpictures.net/pl/view-image.php?image=22073&picture=mapa-swiata

-https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISO_Exit_-_Right.svg

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Fabian Lorek User's associations
Added: 22.11.2019 16:19