peace
/piːs/

pokój

piece - kawałek, część
peace - pokój

There is PEACE in this PIECE of the world.

W tej CZĘŚCI świata jest POKÓJ.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Europe_location.png

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Jędrzej Włodarczyk User's associations
Added: 16.12.2019 17:26