stationery
/ˈsteɪʃ(ə)n(ə)ri/

materiały biurowe; przybory piśmiennicze

station - stacja, dworzec
stationery - materiały biurowe; przybory piśmiennicze

I needed to buy STATIONERY​​​​​​, so I went to a shop near the bus STATION​​​​​​.

Musiałem kupić MATERIAŁY BIUROWE, więc poszedłem do sklepu przy DWORCU autobusowym.

Źródło zdjęcia: http://artsquare.pk/product/camera-c430w-4k-with-waterproof-cover/

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Oskar Sybis User's associations
Added: 16.12.2019 20:45