literature
/ˈlɪtrətʃə(r)/

literatura

litr; liczę
literature - literatura

Problem z wymową słowa LITERATURE? Trzeba szybko powiedzieć "LITR LICZĘ" i wymówisz angielskie "literature".

https://www.needpix.com/photo/download/1566958/literature-book-wisdom-library-education-knowledge-page-paper-novel

https://pixabay.com/vectors/cup-kitchen-liter-litre-measuring-1300566/ 

 

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Aneta Ławacz User's associations
Added: 05.06.2020 11:12