decry
/dɪˈkraɪ/

potępiać

cry - płacz
decry - potępiać

I definitely DECRY kids CRYing at the cinema. It distracts the audience.

Zdecydowanie POTĘPIAM PŁACZ dzieci w kinie. To rozprasza widownię.

 

(źródło zdj: https://steemitimages.com/DQmWN4APikKqxvZ1rAKRGz7E9V3ujz6rN3iDVMtvZKMoRmt/IMG_5034.png)

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
serdi User's associations
Added: 24.03.2021 18:58