dissolution
/ˌdɪsəˈluːʃ(ə)n/

rozpuszczenie

solution - rozwiązanieŹródło: …..proszę wstawić link/źródło ilustracji … DISSOLUTION is always a SOLUTION in chemistry! ROZPUSZCZANIE jest zawsze ROZWIĄZANIEM w chemii!
dissolution - rozpuszczenie

DISSOLUTION is always a SOLUTION in chemistry!

ROZPUSZCZANIE jest zawsze ROZWIĄZANIEM w chemii!

 

Źródło: …..proszę wstawić link/źródło ilustracji 

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
TropicielOrkuw User's associations
Added: 29.03.2021 10:02