gaze

wpatrywać się

maze - labirynt
gaze - wpatrywać się

If you will GAZE, you find the exit from a MAZE.

Jeśli się WPATRZYSZ, znajdziesz wyjście z LABIRYNTU.

 

Źródło: Courtesy Davis Mega Maze

 

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Bartosz Poszelężny User's associations
Added: 29.03.2021 22:08