achieve
/əˈtʃiːv/

osiągnąć, zdobyć

chief - szef
achieve - osiągnąć, zdobyć

CHIEF, we can ACHIEVE the target.

SZEFIE, możemy OSIĄGNĄĆ ten cel.

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 29.12.2016 15:45