obligation
/ˌɒblɪˈɡeɪʃ(ə)n/

obowiązek

obligacja

Po zaciągnięciu OBLIGACJI mamy OBOWIĄZEK ją spłacać.

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
ramol User's associations
Added: 15.12.2021 15:23