dash

myślnik

daszek

Nad MYŚLNIKIEM jest DASZek.

 

How about drawing an association and sending it to us?

A może to narysujesz i wyślesz nam swoje skojarzenie?

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 08.12.2016 07:57