jaw
/dʒɔː/

szczęka

law
jaw - szczęka

Because of the current LAW, Joe lost his JAW.

Z powodu obowiązującego PRAWA, Joe stracił swoją SZCZĘKĘ.

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
pfrydrych User's associations
Added: 10.01.2017 12:28