blackmail
/ˈblækmeɪl/

szantaż; szantażować

black - czarny, mail - poczta
blackmail - szantaż; szantażować

We’ve just received a BLACK letter in today’s MAIL. Somebody is BLACKMAILing us!

Właśnie otrzymaliśmy CZARNY list w dzisiejszej POCZCIE. Ktoś nas SZANTAŻUJE!

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
DamianM User's associations
Added: 10.01.2017 12:37