we
/wiː/

my

łi - okrzyk radości

ŁI! MY jedziemy na wycieczkę!

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 01.02.2017 12:11