import
/ˈɪmpɔː(r)t/

import; towar importowany

import

The IMPORT of fuel and gas is important for Poland’s economy.

IMPORT paliwa i gazu jest ważny dla gospodarki Polski.

 

Uwaga: importować to również import /ɪmˈpɔː(r)t/, lecz akcent pada na drugą sylabę

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 01.02.2017 16:10