deference
/ˈdef(ə)rəns/

szacunek, poważanie

difference - różnica
deference - szacunek, poważanie

What’s your attitude to blacks, whites, Latinos or Asians?

There’s no DIFFERENCE between them. We have the same colour of our blood. We should show proper DEFERENCE to all people regardless of skin colour.

Jakie jest twoje nastawienie do czarnoskórych, białych, Latynosów czy Azjatów?

Nie ma RÓŻNICY pomiędzy nimi. Mamy ten sam kolor krwi. Powinniśmy okazywać odpowiedni SZACUNEK wszystkim ludziom bez względu na kolor skóry.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/9a/Human_race.jpg

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 04.02.2017 17:35