befriend
/bɪˈfrend/

zaprzyjaźnić się

be - być, friend - przyjaciel

‘Let’s BE FRIENDs,’ said the doctor to a boy. The doctor BEFRIENDs all his little patients. Do you know why?

ZOSTAŃMY PRZYJACIÓŁMI. – powiedział doktor chłopcu. Lekarz ZAPRZYJAŹNIA SIĘ ze wszystkimi swoimi małymi pacjentami. Czy wiesz, dlaczego?

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 26.02.2017 13:24