premise
/ˈpremɪs/

założenie, przesłanka

promise - obiecać

Your conclusion was based on a false PREMISE.

But he said, ‘I PROMISE.’

Twój wniosek został oparty o fałszywe ZAŁOŻENIE.

Ale on powiedział: - OBIECUJĘ.

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 04.03.2017 19:38