frisk
/frɪsk/

obszukać

find out - dowiedzieć się, risk - ryzyko
frisk - obszukać

Why are the police FRISKing these people? Because they want to find out if there is any RISK.

Dlaczego policja PRZESZUKUJE te osoby? Ponieważ chce ZOBACZYĆ, czy jest jakieś RYZYKO.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abordagem_prf1.jpg

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 07.03.2017 12:37