adulate
/ˈadjʊleɪt/

schlebiać

adult - osoba dorosła; dorosły

ADULTs often ADULATE other people, even if they don’t deserve any flattery.

DOROŚLI często SCHLEBIAJĄ innym, nawet jeśli ci nie zasługują na pochlebstwa.

How about drawing an association and sending it to us? 
A może to narysujesz i wyślesz nam swoje skojarzenie

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 17.03.2017 10:36