dawdle
/ˈdɔːd(ə)l/

guzdrać się

dodawanie
dawdle - guzdrać się

Pani ślimak pyta swego synka: - Ile to dwa dodać dwa?
Junior odpowiada: - Dwaaaaa dooooodaaaaać dwaaaaa róóóóównaaaaa ….
Oj, nie GUZDRAJ się tak z tym DODAwaniem.

https://www.flickr.com/photos/schillergarcia/2836059154

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 26.03.2017 19:43