cognate
/ˈkɒɡneɪt/

wyraz pokrewny

cognac - koniak
cognate - wyraz pokrewny

English COGNAC and Polish KONIAK are COGNATE words. Cognac is a high-quality brandy that originates from the town of Cognac in western France. Similarly, English mother/father and German Mutter/Vater are cognate words.

Angielski COGNAC i polski KONIAK są WYRAZAMI POKREWNYMI. Koniak to wysokiej jakości brandy, która pochodzi z miasta Cognac w zachodniej Francji. Podobnie, angielskie matka/ojciec i niemieckie matka/ojciec są wyrazami pokrewnymi.

https://www.flickr.com/photos/padorange/225901285

 

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 14.04.2017 08:22