answer
/ˈɑːnsə(r)/

odpowiedź; odpowiadać

dancer - tancerz, tancerka
answer - odpowiedź; odpowiadać

This dANCER is an ANSWER to my prayers.

Ta TANCERKA jest ODPOWIEDZIĄ na moje modlitwy.

https://pixabay.com/pl/tancerz-taniec-symbolu-dziewczyna-294258/

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 24.04.2017 11:37