cutlery
/ˈkʌtləri/

sztućce

cut oneself - skaleczyć się
cutlery - sztućce

You can CUT yourself when you don’t use CUTLERY carefully.

Możesz się SKALECZYĆ, jeśli nie będziesz używał SZTUĆCÓW ostrożnie. 

https://pixabay.com/pl/sztu%C4%87ce-n%C3%B3%C5%BC-widelec-%C5%82y%C5%BCka-je%C5%9B%C4%87-476343/

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 08.05.2017 06:18