alternative
/ɔːlˈtɜː(r)nətɪv/

alternatywa, inna możliwość

alternatywa
alternative - alternatywa, inna możliwość

Drodzy Użytkownicy tego zacnego słownika,

Co byście tu wymyślili, aby skojarzyć może nie samo znaczenie słowa 'alternative', lecz jego wymowę?

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/83/Alternatywy_4_ulica.JPG/800px-Alternatywy_4_ulica.JPG

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 12.05.2017 18:31