decompose
/ˌdiːkəmˈpəʊz/

rozkładać się; powodować rozkład

de- , compose - komponować
decompose - rozkładać się; powodować rozkład

He COMPOSEd this piece of music and wrote it on a sheet of paper. If you don’t protect this piece of paper, it will DECOMPOSE.

On SKOMPONOWAŁ ten utwór muzyczny i zapisał go na kartce papieru. Jeśli nie zabezpieczysz tego kawałka papieru, on (papier) ULEGNIE ROZKŁADOWI.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Nepomuk_Hummel_-_Il_viaggiator_ridicolo._(BL_Add_MS_32197_f._1v).jpg

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 12.05.2017 18:59