award
/əˈwɔː(r)d/

nagroda; odznaczenie

a war - wojna

Do you know a film director who got an AWARD for making A WAR film?

Znasz jakiegoś reżysera, który dostał NAGRODĘ za zrobienie filmu WOJENNEGO?

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 05.06.2017 16:00