humble
/ˈhʌmb(ə)l/

pokorny, skromny

HAM - szynka, BLE - jako reakcja na coś niesmacznego
humble - pokorny, skromny

My brother said that he was the best chef in da house and his smoked HAM was perfect. So, all of us decided to try it but after the first attempt most of us said instantly "BLE". Well, maybe he needs to be HUMBLE.

Mój brat powiedział, że jest najlepszym kucharzem w domu i jego wędzona SZYNKA jest perfekcyjna. Więc każdy z nas spróbował jej, ale po pieszej próbie większość z nas powiedziała natychmiast „BLE”. No cóż, może on potrzebuje być bardziej POKORNY.

https://www.flickr.com/photos/aarongustafson/11844932185

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
fl4shy User's associations
Added: 20.06.2017 00:03