artist
/ˈɑː(r)tɪst/

artysta, artystka

artysta

This male of small Japanese puffer fish is probably nature’s greatest ARTIST. Look at his masterpiece!

Ten samczyk z rodziny rozdymkowatych jest prawdopodobnie największym ARTYSTĄ jaką dała natura. Spójrz na jego arcydzieło!

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 05.07.2017 07:52