art
/ɑː(r)t/

sztuka

artist - artysta

This male of small Japanese puffer fish is probably nature’s greatest ARTist. Look at his work of ART!

Ten samczyk z rodziny rozdymkowatych jest prawdopodobnie największym ARTystą jaką dała natura. Spójrz na jego dzieło SZTUKI!

https://youtu.be/p1PID91sEW8

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store sklep.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 05.07.2017 08:07