bolster
/ˈbəʊlstə(r)/

podnosić, zwiększać

boleć; ster

- Kapitanie, ręce mnie BOLą od trzymania STERu.
- Dasz radę, marynarzu! - tymi słowami kapitan próbował PODNIEŚĆ morale (BOLSTER the morale) młodego marynarza.

In this video Professor Mark Mattson talks about why fastening BOLSTERS brain power.
W tym filmie profesor Mark Mattson mówi o tym, dlaczego post PODNOSI sprawność mózgu.

https://www.youtube.com/watch?v=4UkZAwKoCP8

For more see: http://myscienceacademy.org/2017/05/08/neuroscience-reveals-fasting-brain-big-pharma-food-industry-wont-study/?utm_content=bufferf0922&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 26.07.2017 10:26