habit
/ˈhæbɪt/

zwyczaj; nawyk

habit
habit - zwyczaj; nawyk

Mnisi mają taki ZWYCZAJ, że chodzą w HABITach.

Żródło obrazka: https://pl.wikipedia.org/wiki/Habit

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Mikołaj Krupiński User's associations
Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 17.10.2017 15:52