button
/ˈbʌt(ə)n/

przycisk

baton
button - przycisk

Instrukcja obsługi: "Żeby zjeść BATONA, trzeba nacisnąć ten PRZYCISK".

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Wojtek Tyc User's associations
Added: 18.10.2017 06:29