conduct
/kənˈdʌkt/

przeprowadzić

contact - kontakt (w sensie fizycznym)
conduct - przeprowadzić

He CONDUCTed an experiment and tried to establish physical CONTACT with a switch by means of a screwdriver.

On PRZEPROWADZIŁ eksperyment i próbował nawiązać KONTAKT z gniazdkiem elektryznym za pomocą  śrubokręta.

https://pixabay.com/pl/strony-mechanik-ga%C5%BAnik-%C5%9Brubokr%C4%99t-707699/

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Gabriela User's associations
Added: 27.10.2017 18:13