innocent
/ˈɪnəs(ə)nt/

niewinny

inny, centy

- Ktoś INNY wziął CENTY. Jestem NIEWINNY! - rzekł Innocenty.

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 15.12.2016 20:55