affirm
/əˈfɜː(r)m/

stwierdzić; potwierdzić

a firm – firma (jakaś firma)

A FIRM AFFIRMed its commitment to its workers.

FIRMA POTWIERDZIŁA swoje zobowiązania wobec swoich pracowników.

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Krzysztof Potyrała User's associations
Added: 15.12.2016 20:57