indigestion
/ˌɪndɪˈdʒestʃ(ə)n/

niestrawność

INDIanin, GEST
indigestion - niestrawność

INDIanin, który wykonuje GEST w kierunku swojego brzucha z obolałym wyrazem twarzy .... wyraźnie jest mu niedobrze, bardzo niedobrze.

Autor
Joanna Redzimska User's associations
Added: 12.11.2017 23:46