commonwealth
/ˈkɒmənˌwelθ/

wspólnota (narodowa); związek (państw)

come on - no dalej, no weź
commonwealth - wspólnota (narodowa); związek (państw)

The Polish–Lithuanian Commonwealth

Rzeczpospolita Obojga Narodów, dosłownie: Wspólnota Polsko-Litewska.

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Royal_banner_of_the_Grand_Duchy_of_Lithuania.svg/2000px-Royal_banner_of_the_Grand_Duchy_of_Lithuania.svg.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Alex_K_Kingdom_of_Poland-flag.svg/1000px-Alex_K_Kingdom_of_Poland-flag.svg.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Chor%C4%85giew_kr%C3%B3lewska_kr%C3%B3la_Zygmunta_III_Wazy.svg

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Adrian Wójcicki User's associations
Added: 30.11.2017 11:40