durability
/,djʊərə'bılətı/

trwałość

dura lex sed lex

DURA lex sed lex - TRWAŁOŚĆ tej łacińskiej sentencji w przeciągu tylu wieków jest niesamowita!

DURA lex sed lex - DURAbility of this Latin addage within all centuries is amazing!

Donate

Do you like this dictionary? Support our project by buying books or e-books in the store shop.goodmemory.pl

Autor
Jagoda M. W-cka User's associations
Added: 02.12.2017 18:44